top of page
IMG-20230820-WA0000.jpg

O MNĚ

Jmenuji se Andrea Hájková, jsem klinický logoped a speciální pedagog s 10letou praxí. Vystudovala jsem Speciální pedagogiku se specializací na logopedii a surdopedii na Karlově univerzitě a následně Masarykově univerzitě v Brně a
zároveň Učitelství pro 1. stupeň na Karlově univerzitě. Již během studií jsem působila jako speciální pedagog v SMŠ Sevřené při Jedličkově ústavu. Po ukončení magisterského programu jsem působila dva roky jako logoped v ambulanci klinické logopedii ve Vysokém Mytě a zároveň v Jedličkově ústavu v Praze. Následně jsem se přesunula do Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde jsem jako klinický logoped působila na Klinice rehabilitačního lékařství na oddělení Lůžek včasné rehabilitace iktového centra. Zde jsem měla možnost pracovat v týmu rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zrakového terapeuta, psychologa a učit se, jak poznat a skládat mozaiku k tomu, abych vedla optimální terapii u pacientů s neurologickými onemocněními. Neposlední zkušeností mi byla i externí spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde jsem se podílela na výuce studentů a vedla přednáškovou činnost. Jsem připravena pomoci Vám i Vašim dětem, ať již se potýkáte s jakýmikoliv komunikačními potížemi. 

Curiculum vitae
 

Vzdělání
 

2015 - 2018  Specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie -  ukončeno atestační zkouškou s pochvalou 

 

Získání nejvyšší odborné kvalifikace K3 - AKL ČR 2/2024


2011 - 2014 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika – Logopedie, Surdopedie, absolvováno s vyznamenáním

2007 - 2012 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. st. ZŠ, absolvováno s vyznamenáním

2008 - 2011 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika – Logopedie, Surdopedie, absolvováno s vyznamenáním

 

Praxe
 

Všeobecná fakultní nemocnice – Klinika rehabilitačního lékařství -

Lůžka včasné rehabilitace iktového centra + externí spolupráce s 1. Lékařskou fakultou UK - přednášková činnost

Pozice: Klinický logoped

Délka praxe: 8/2016 – současnost

 

Jedličkův ústav a školy - SMŠ speciální

Pozice: Klinický logoped

Délka praxe: 7/2014 – současnost

 

Ambulance klinické logopedie - Vysoké Mýto

Nemocnice Vysoké Mýto – Léčebna dlouhodobě nemocných, externí spolupráce

Pozice: Logoped

Délka praxe: 7/2014 – 7/2016

 

Jedličkův ústav a školy - SMŠ speciální

Pozice: Speciální pedagog, logoped

Délka praxe: 9/2012 – 6/2014


Stáže
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Foniatrická klinika

Carpe diem Bohemia s.r.o. – Centrum řeči a komunikace
Sanatorium Demosthenes, Ústí nad Labem
Nemocnice Blansko
Ambulance klinické logopedie, Mgr. Hašková, Praha

 

Kurzy

 

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík, 9/2013

Dyslalie - AKL, 6/2015

Dyslalie - Soukromá klinika LOGO s.r.o., 6/2015

Vady a poruchy sluchu - Soukromá klinika LOGO s.r.o., 10/2015

Sluchově postižené dítě – IPVZ, 10/2015

Afázie I. - AKL, 10/2015

Afázie II. - AKL, 11/2015

Vady a poruchy sluchu – AKL, 2/2016

Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen – IPVZ, 2/2016

Palatolálie – AKL, 3/2016

Klinická neurologie pro klinické logopedy – AKL, 4/2016

Vývojová dysfázie – AKL, 5/2016

Poruchy autistického spektra – IPVZ, 5/2016

Dítě s poruchou autistického spektra – IPVZ, 6/2016

Neodkladná první pomoc pro nezdravotnická povolání, IPVZ, 9/2016

Poruchy polykání – Soukromá klinika LOGO, s.r.o., 9/2016

Základy zdravotnické legislativy, IPVZ, 10/2016

Komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou, IPVZ, 11/2016

KUPREV, KUPROG s.r.o. 10/2016

KUMOT1, KUPROG s.r.o, 12/2016

Afáziologie A – Základy klinické afaziologie, AKL, 1/2017

Hlas, AKL, 2/2017

Afaziologie B – Kognitivně-neuropsychologický přístup, AKL, 2/2017

Neurogenní poruhy komunikace u dospělých, AKL, 3/2017

Elektivní mutismus, IPVZ, 3/2017

Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa 1/2017

Úvodní kurz neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme, Mgr. Volemanová – 3/2017

Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi Pohybem se učíme, Mgr. Volemanová, 5/2017

Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik, IPVZ, 5/2017

Komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu, IPVZ, 11/2017

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I., AKL, 11/2017

Balbuties , AKL, 12/2017

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II., AKL, 1/2018

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Mgr. Červenková, 10/2018

Myofunkční poruchy dle konceptu Anity Kittel, AKL, 8/2023

Certifikovaný kurz MZČR - Bazální stimulace 12/2023

Certifikovaný kurz MZČR - Facilitačně systémová terapii a Lurjova neuropsychologická škola 1/2024

Funkční dysfagie, AKL ČR, 3/2024

 

Konference

 

XXIII. Konference AKL ČR, Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu, Karlovy Vary, 11/2015

XXIV. Konference AKL ČR, Diagnostika v klinické logopedii, Otrokovice, 11/2016

Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba poruch plynulosti, Praha, 6/2017

Konference Střešovický podzim VIII., Praha, 11/2017

Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba vývojové dyspraxie, Praha, 6/2018

XXVI. Konference AKL ČR, Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie, 11/2018

XXVII. Konference AKL ČR, Seč, 1/2019

5. Klinicko-logopedické sympozium, Orofaciální rehabilitace, Praha, 6/2022

XXIX. Konference AKL ČR, Nové trendy v teorii a praxi klinického logopeda, České Budějovice, 10/2022

XXX. Konference AKL ČR, Poruchy artikulace, Průhonice, 10/2023


bottom of page