top of page

NAŠE SLUŽBY

DSCF2497_edited.jpg

LOGOPEDICKÁ PÉČE PRO DĚTI

Služby ambulance

 

Věnujeme se komplexnímu rozvoji řeči a příjmu potravy dětských pacientů.

Pracujeme s dětmi od kojeneckého věku po dospělost. 

• Opožděný vývoj řeči

• Dyslálie (nesprávná výslovnost hlásek)

• Myofunkční poruchy, poruchy polykání a poruchy příjmu potravy

• Neurovývojové poruchy - vývojová dysfázie, vývojová dysartie, vývojová verbální dyspraxie, PAS, specifické poruchy učení

• Narušení zvuku řeči (huhňavost) - anomálie orofaciálního systému

• Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

• Komunikace u poruch sluchu a zraku

Kdy nás navštívit:

• Má-li Vaše dítě potíže s příjmem potravy - potíže s kojením, polykáním, kousáním, nadavuje při přijmu kousků ve stravě

• Pokud Vaše dítě ve věku 2 let neužívá alespoň 50 jednoduchých slov

• Pokud Vaše dítě ve věku 2, 5 let netvoří jednoduché věty

• Pokud Vaše dítě zadrhává či mluví nepřiměřeně rychle.

• Pokud dítě po 4. roce věku ještě nemluví gramaticky správně

• Pokud dítě po 4. roce věku neužívá měkké hlásky Ď, Ť, Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L nebo si “šlape na jazyk”.

• Pokud dítě v 4, 5 letech nesprávně artikuluje hlásky ČŠŽ.

• Pokud dítě v 5 letech neartikuluje hlásky CSZ, RŘ.

• Pokud dítěti při příjmu potravy či artikulaci brání podjazyková uzdička.

• Pokud má dítě jiné obtíže jako: sluchovou vadu, vývojovou vadu, rozštěp ap.

 

Prioritou je pro nás komplexní rozvoj celkové osobnosti dítěte, který vždy s rozvojem řeči a jazyka souvisí. 

Tyto oblasti zahrnují i hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, sluchovou a zrakovou percepci, paměť, pozornost, ad. 

Našim cílem je minimalizovat riziko vzniku specifických poruch učení, případně řešení těchto obtíží u školáků.

Stavíme na holistickém přístupu ve vztahu k logopedii (cílem je zharmonizovat veškeré oslabené oblasti), a to ve spolupráci s ergoterapeuty, fyzioterapeuty, ad.

Staráme se i o děti s problematikou KISS a KIDD syndromu, ve vztahu k jazykovému a řečovému vývoji - navazujeme na péči rehabilitačních lékařů, terapeutů osteodynamiky. 

Terapie jsou vedeny hravou formou, tak aby dítě nepoznalo, že se učí. Rodič je rovnocenným partnerem na terapii. V průběhu terapie je mu vysvětlováno co a za jakým účelem je s dítětem nacvičováno a jak je třeba to posilovat v domácím prostředí. 

Old Friends

LOGOPEDICKÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ

Kdy nás navštívit

 

• Máte-li nesprávnou výslovnost a chcete ji upravit

• Máte-li obtíže s plynulostí řeči – koktáním, breptáním

• Máte-li obtíže v komunikaci na podkladě neurologického onemocnění – afázii, dysartrii, orální či verbální dyspraxii, poruchy polykání

 

 

Nejčastější obtíže přicházejících klientů

 

• Přetrvávající artikulační poruchy /vadná výslovnost hlásky R, CSZ, ČŠŽ../

• Myofunkční poruchy

• Afázie, dysartrie, verbální či orální dyspraxie, kognitivní poruchy na bázi prodělané CMP, úrazu, neurodegenerativních či nádorových onemocněních (Parkinsonova choroba, vaskulární demence, Parkinsonova choroba ad.)

• Poruchy polykání po CMP, úrazech či nádorových onemocněních

• Potíže v komunikaci u poruch sluchu a zraku

bottom of page