top of page

CENÍK

Ambulance nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Terapie jsou hrazeny za přímou platbu klienta. Díky tomu nemusíte na svůj termín čekat  řadu měsíců. 

K přijetí do péče nepotřebujete žádanku vystavenou lékařem. 

 

Logopedie - ambulantní péče

 

Komplexní logopedické vyšetření    (40/60 min)

Zahrnuje: komplexní zhodnocení celkového vývoje dítěte ve vztahu ke komunikačním schopnostem, orientační vyšetření primárních reflexů dle indikace, odběr anamnézy, sestavení terapeutického plánu, vyhotovení podrobné zprávy. 

Zahájení terapie, vypracování materiálů pro domácí práci. 

1200/1500 Kč

Vstupní vyšetření - pouhá úprava výslovnosti u starších školních dětí, adolescentů a dospělých (30 min) 

(obvykle pouhá náprava hlásek R a Ř)

 

800 Kč

Individuální logopedická terapie   (30 min)

(Lehké narušení komunikační schopnosti, úprava 3-5 hlásek)

Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

 

600 Kč

 

Individuální logopedická terapie    (40-45 min)

(Středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti - myofunkční poruchy, vývojová dysfázie, PAS, vývojová dysartrie, afázie, získaná dysartrie, poruchy polykání ad.)

Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

800 Kč

 

Individuální logopedická terapie    (50-55 min)

(Středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti - myofunkční poruchy, vývojová dysfázie, PAS, vývojová dysartrie, afázie, získaná dysartrie, poruchy polykání ad.)

Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

1000 Kč

* Délku terapie určuje logoped po vstupním vyšetření. 

Logopedie - terénní péče

 

Logopedie doma (60-90min)

(Určeno pro pacienty, jež  se nemohou dostavit do ambulance - pacienti po CMP, nehodách. Dále také děti, které nezvládají návštěvu zdravotnických prostor). Zahrnuje dopravu a přípravu materiálů pro domácí práci. 

2000,-

Další služby

Test rizik poruch čtení a psaní pro ranné školáky (60 min)

 

Zahrnuje vyšetření, vyhodnocení a následné doporučení stimulace oslabených oblastí, včetně doporučení materiálů.

1000,-

 

 

Neurovývojová stimulace dle konceptu Marji Volemanové

 

Vstupní vyšetření klient v péči   (60 min)                

                                       

1200 Kč

Vstupní vyšetření nový klient  (60-90 min)                        

                           

2000 Kč

 

Kontrolní vyšetření  (30-45 min)            

                                                         

600-800 Kč

 

Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k VŠ studiu                        

350 Kč

 

Způsob platby

 

V hotovosti v ambulanci.

 

Okamžitým bankovních převodem na účet ambulance.

(Do poznámky uveďte jméno klienta a datum návštěvy.)

Zrušení rezervovaného termínu nejpozději 24 hodin předem. V případě neomluvení či pozdní omluvy účtujeme 50 % ceny rezervovaného výkonu. 

bottom of page