top of page

Vítejte na stránkách nově otevřené ambulance klinické logopedie v Úvalech, nestátního zdravotnického zařízení.  Poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem i dospělým se všemi druhy narušené komunikační schopnosti.
Jsme poskytovali ambulantní i terénní služby - "logopedie doma"
Rádi Vám pomůžeme na společné cestě za lepší komunikací.  

IMG-20230820-WA0002_edited_edited.jpg

O NÁS

Jsme členy

Asociace klinických logopedů.

Jsme nositeli  zvláštní odborné kvalifikace K3.


Pracujeme mimo jiné s koncepty:

Facilitačně systémové terapie a Lurijovy neuropsychologické školy

Bazální stimulace
Neurovývojové stimulace (inhibice primárních reflexů)
Senzorické integrace

Myofunkční terapie

Využíváme prvky stimulačních programů jako je Elkonin, Maxík, Bilaterální integrace ad.

Spolupracujeme s odborníky z řad neurologů, foniatrů, klinických psychologů, speciálních pedagogů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů ad. V neposlední řadě také s rehabilitačními lékaři a terapeuty osteodynamiky.

Naše péče staví na holistické logopedii. Specializujeme se na pacienty s neurologickými obtížemi. Klademe důraz na precizní, pečlivě vedenou diagnostiku, která je klíčem k efektivní terapii, jež přináší výsledky. Naši cílovou skupinou jsou děti s neurovývojovými obtížemi (poruchy příjmu potravy, vývojová dysfázie, vývojová dysartrie, v. verbální dyspraxie, PAS..) od kojeneckého věku po dospělost . V neposlední řadě ale také dospělí pacienti s narušenou komunikační schopností vznikající na podkladě neurologických onemocnění, jako je CMP, kraniotrama, neurodegenerativní onemocnění (pacienti s afázií, dysartrií, orální či verbální apraxií, ale také poruchou polykání).

DSCF2497_edited.jpg

LOGOPEDICKÁ PÉČE

Věnujeme se komplexnímu rozvoji řeči dětských i dospělých pacientů.

Staráme se o děti s poruchami příjmu potravy a dospělé s poruchami polykání. 

V oboru se stále vzděláváme. 

AKTUALITY

V případě akutního respiračního onemocnění, prosíme o přesunutí termínu.

Přijímáme nové klienty.

06/2024 účast na Logopedickém sympoziu, AKL ČR, Praha - Poruchy autistického spektra

 

06/2024 naše pracoviště získalo certifikát pro oblast Ortoptika v logopedické praxi.

4/2024 jsme získali certifikát pro poskytování péče v oblasti Dětského mutismu, AKL ČR, Praha

3/2024 jsme získali certifikát pro poskytování péče v oblasti Funkční dysfagie, AKL ČR, Liberec (péče o nejedlíky).

2/2024 pracoviště získalo zvláštní odbornou kvalifikaci K3 a Diplom celoživotního vzdělávání AKL ČR.

1/2024 jsme získali certifikaci MZČR pro Facilitačně systémovou terapii a Lurjovu neuropsychologickou školu

12/2023 jsme získali certifikaci MZČR pro poskytování Bazální stimulace

Od 1. 11. 2023 jsme poskytovateli terénní služby a jsme oprávnění poskytovat logopedii u Vás doma.

KONTAKT

Pražská 1144, Úvaly 25082 
(budova polikliniky, 5. nadzemní podlaží - prostory bývalé interny)

+420774457043

Děkujeme za odeslání!

bottom of page